Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:psfp:prezidium-sep-2018

Zápis z prezídia SFP - september/október 2018

Prítomní: 
 Sep: Fratričová, Gažo, Mortreux, Sobolič, Ševček
 Okt: Fratričová, Gažo, Macko, Ševček
 • MINEDU
  • Nové stanovy SFP sú platné od 2018-08-20, kedy boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR
  • Dňa 2018-09-03 sme podali žiadosť o uznanie za Národný športový zväz
  • Dňa 2018-09-26 bola SFP uznaná za Národný športový zväz, čo umožnilo podanie žiadosti o finančný príspevok. Vyhodnotenie žiadosti by malo prebehnúť do konca októbra.
 • MVZ
  • PSPF oznamuje, že augustové mVZ bolo úspešné
   • Nové kluby sa budú prijímať podľa nových pravidiel
  • PSFP vyhlasuje nové MVZ, ktorým je potrebné:
   • voľba predsedu DK
   • hlasovanie o prijatí nového disciplinárneho poriadku
   • hlasovanie o prijatí nového klubu PKM TURIEC
  • Podľa nových stanov SFP je potrebné obsadiť niektoré funkcie, PSFP žiada kluby, aby nominovali svojich členov registráciou na portáli SFP a zároveň emailom na prezidium@sfp.sk so stručnou prezentáciou kandidáta do 2018-11-30
  • Vyhodnotenie mVZ bude už podľa novej schémy, ktorá vyplýva z nových stanov
 • STK
  • CC
   • PSFP ďakuje klubom SLOPAK a KPPS za organizáciu turnaja Centrope Cup, poplatky do fondu Centrope boli riadne odvedené
  • Reprezentácie
   • PSFP ďakuje všetkým reprezentačným tímom za účasť na ME/MS, zároveň gratuluje Andrejovi Fratričovi k peknému umiestneniu ( 12 - 16. miesto ) na ME jednotlivcov
  • SLK
   • Finále SLK 2018 sa odohralo dňa 2018-09-01
   • DK prijala 3 sťažnosti, ktoré sa zaoberali priebehom finále, zostavami, rozhodcom, nevhodným správaním hráčov
   • STK vyhlási finálne poradie až po prešetrení sťažností DK, najneskôr 2018-11-30
  • Delegáti SFP ( podľa čl. 25 stanov SFP )
   • V nových stanovách SFP sa zaviedol pojem Delegát SFP ( zástupca skupiny ), čo je v konflikte s doterajším výkladom pozície delegát SFP ( osoba zabezpečujúca spracovanie turnaja )
   • Po novom sa osoba zabezpečujúca spracovanie turnaja, bude označovať ako Koordinátor turnaja SFP
    • Počas septembra 2018 odstúpili zo svojej funkcie dvaja koordinátori, Peter Šury a Erik Bodnár
 • KDM & TMK
  • PSFP ďakuje organizátorom oboch kempov za hladký priebeh a dobrú organizáciu. Veríme, že hráči si odniesli, čo najviac skúseností a tréningových návykov.
  • Počas septembra 2018 odstúpil zo svojej funkcie jeden rozhodca, Peter Šúry
 • Národný guľodrom
  • Rekonštrukcia zatiaľ neprebehla
 • REGK
  • Predseda registračnej komisie sa obráti na kluby s doplnením údajov o členoch do 2018-10-30. Údaje budú zaslané na MINEDU.
  • Kto neposkytne svoje osobne údaje, stráca právo na reprezentáciu SR a čerpanie štátnej podpory
 • Komisie SFP
  • Stretnutie komisii SFP sa uskutoční dňa 2018-11-24 v MariKiri podľa nasledujúceho orientačného harmonogramu:
  • Svoje podnety do komisii posielajte na uvedené emailové adresy najneskôr do 2018-11-17 23:59:59
   • Témy budú dopĺňané priebežne na stránky SFP
  • Prosím zaregistrujte svojho zástupcu v danej komisii
  • Správy komisií budú slúžiť ako podklady pre VZ
 • Riadne VZ
  • V súlade s novými stanovami SFP žiadame kluby aby ste na adresu prezidium@sfp.sk zaslali meno a e-mail delegáta pre januárové riadne VZ a jeho zástupcu. Jeden z nich bude mať právo zúčastniť sa riadneho VZ a hlasovať za klub.
 • Ďalšie zasadnutie prezídia sa bude konať 2018-11-20 o 17.00 v Centrálnej klubovni.
Zapísal: Marek Sobolič, Martin Ševček
organy/psfp/prezidium-sep-2018.txt · Posledná úprava: 2022/01/11 16:23 od Sobolic Marek