Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


You are not allowed to perform this action
gdpr

Ochrana osobných údajov a GDPR SFP

Odo dňa 2018-05-25 sa začala uplatňovať nová právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov, a to Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 2016-04-27 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len “Nariadenia” a “zákon č. 18/2018 Z. z.”).

Na účely ochrany osobných údajov sa športové organizácie považujú za prevádzkovateľov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. pri spracúvaní osobných údajov svojich členov (športovcov, športových odborníkov, funkcionárov a pod.) a členovia za dotknuté osoby podľa § 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z., preto si musia plniť aj niektoré povinnosti na úseku ochrany osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Pre splnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z., sa spracovanie osobných údajov v SFP riadi podľa uvedených dokumentov:

  1. Usmernenie k novej právnej úprave v oblasti OOÚ (príručka od Slovenského olympijského výboru) pre športové organizácie upravená pre SFP – interný dokument.
  2. Balančný test (test proporcionality) – interný dokument
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
    a) súhlas so spracovaním osobných údajov svojprávnej osoby – odkaz na dokument
    b) súhlas so spracovaním osobných údajov maloletej osoby – odkaz na dokument
  4. Informačná povinnosť – stránka s obsahom dokumentu
  5. Základná smernica OOÚ, organizačná smernica OOÚ – interné dokumenty
  6. Poverenie oprávnenej osoby – interný dokument
gdpr.txt · Posledná úprava: 2019/04/04 02:20 od Sobolic Marek