Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


ctm:2021

Rok 2021

Harmonogram činnosti

  1. podanie Žiadostí o členstvo – termín uzávierky: 15. 1.;
  2. posúdenie Žiadostí o členstvo – vyjadrenie zverejnené 23. 3.;
  3. podpis dokumentu Súhlas s členstvom v CTM – dokument zaslaný 2. 5., s termínom navrátenia: 9. 5.;
  4. vyhlásenie podmienok preskúšania podmienečne prijatých – zverejnené 12. 5.; preskúšanie prebehne dňa 18. 6. 2021 od 16:00 hod. v areáli kaštieľa Kočovce;
  5. vyhlásenie podmienok pre členstvo v CTM 2022 – zverejnené 12. 5.;
  6. vyhlásenie výberového konania na pozície reprezentačných trénerov – zverejnené 12. 5.; termín uzávierky prihlášok: 21. 5.;
  7. posúdenie kandidátov na reprezentačných trénerov – výber a odporúčanie na schválenie prezídiu SFP: do 28. 5.;

Zápisnice

Dokumenty

ctm/2021.txt · Posledná úprava: 2021/10/26 17:21 od Sobolic Marek